Vi servar alla arbetsfordon på marknaden och är auktoriserade för Fiats transportfordon. Äger ni ett företag och vill se över möjligheterna till ett avtal med fördelar både ekonomiskt och praktiskt? kontakta oss idag så kan vi gemensamt se över vad vi skulle kunna underlätta ert företags bilägande.

Att ligga steget före med planering för service kan vara guld värt för att slippa trista avbrott i arbetet. Att göra tätare serviceintervall än vad tillverkaren rekommenderar kan många gånger förhindra att fordonet får stora problem och blir stillastående en längre tid.

Boka tid